Declaratie sau raport nefinanciar?

Ce spune legea

“Entitatile care la data bilantului depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de angajati, includ in raportul administratorilor o declaratie nefinanciara ce contine informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.”

(O.M.F.P. Nr. 3.456/2018, Art. 7, 8)

“Daca o entitate intocmeste un raport separat corespunzator aceluiasi exercitiu financiar, indiferent daca acest raport se bazeaza sau nu pe cadrele nationale, ale Uniunii sau internationale,   care   cuprinde   informatiile   cerute   pentru   declaratia   nefinanciara,   asa   cum   se prevede   la   pct.   492^1, entitatea   respectiva   este   scutita   de   obligatia   de   a   intocmi   declaratia nefinanciara prevazuta la pct. 492^1, cu conditia ca acest raport separat:

a) sa fie publicat impreuna cu raportul administratorilor, in conformitate cu prevederile sectiunii «Obligatia generala de publicare»; sau

b) sa fie pus la dispozitia publicului intr-un termen rezonabil care sa nu depaseasca 6 luni de la data bilantului, pe site-ul entitatii, si sa fie mentionat in raportul administratorilor.”

(O.M.F.P. Nr. 1938/2016, Art. 2)

Scurt istoric al legislatiei

15 noiembrie 2014 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 publica Directiva 2014/95/UE – ratificata de Parlamentul European si Consiliul Europei in 22 octombrie 2014 – de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea de informatii nefinanciare si de informatii privind diversitatea de catre anumite intreprinderi si grupuri mari.


17 august 2016 – Ministerul Finantelor Publice din Romania publica Ordinul Nr. 1938/2016 (OM 1938), potrivit caruia “Entitatile de interes public care la data bilantului depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de angajati, includ in raportul administratorilor o declaratie nefinanciara ce contine informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.” In acceptiunea legii, “entitatile de interes public” sunt cele cu capital integral sau majoritar de stat, societatile financiar-bancare si non-bancare (pensii private, asigurari etc.) si cele listate la bursa. Astfel, OM 1938 vizeaza cca 180 de societati din Romania, care intrunesc cumulativ cele doua criterii: de interes public, cu peste 500 de angajati. Acestea trebuie sa raporteze in anul 2018 performanta non-financiara aferenta anului 2017.


3 octombrie 2016 – Banca Nationala a Romaniei emite Ordinul Nr. 7/2016 (publicat in Monitorul Oficial Nr. 832 din 20 octombrie 2016) privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Ordinul reglementeaza, intre altele, raportarea non-financiara pentru sectorul bancar.


27 februarie 2017 – intra in vigoare prin publicarea sa in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145, Norma nr. 2/2017 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.


5 iulie 2017 – in completarea Directivei Europene vine Comunicarea Comisiei, ce contine Ghidul privind raportarea informatiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informatiilor nefinanciare).


Decembrie 2017 – CSR Europe si Global Reporting Initiative (GRI) – organizatii internationale partenere ale The CSR Agency – analizeaza modalitatile prin care statele membre ale Uniunii Europene au transpus in legislatiile nationale Directiva 95 si publica raportul studiului ce evidentiaza elementele comune si diferentele dintre tari.


 1 noiembrie 2018 – este emis Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 3.456 – publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942/7 XI 2018 – care elimina prevederea referitoare la interesul public. Astfel textul prevede ca “Entitatile care la data bilantului depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de angajati, includ in raportul administratorilor o declaratie nefinanciara ce contine informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, cel putin.” (Art. 7, 8)


 20 iunie 2019 Comisia Europeana publica noi orientări privind raportarea nefinanciara: Supliment privind raportarea informatiilor legate de clima


NOTA: pentru o aplicare inca si mai larga a Directivei 95, si cat mai in spiritul acesteia, The CSR Agency ramane in dialog cu institutiile relevante (Ministerul Finantelor Publice, Departamentul de Dezvoltare Durabila s.a.) in vederea clarificarii pe mai departe a cadrului legislativ privind raportarea non-financiara in Romania, astfel:

  • mentionarea explicita a faptului ca declaratiile si/sau rapoartele trebuie sa reflecte impactul pe care entitatile emitente il au asupra economiei, societatii si mediului din Romania, nu (doar) la nivel de grup (agregat);
  • instituirea unui set minim de indicatori, a unui organism si a unui mecanism clar de verificare si validare;
  • evidentierea penalitatilor in caz de neconformare;
  • clarificarea notiunii de “entitate”, astfel incat obligatia raportarii sa nu vizeze exclusiv entitati private, ci si institutii cu peste 500 de angajati.

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Khore by Showthemes