Ordinul MFP Nr. 3.456 elimina prevederea referitoare la interesul public

Companiile private care au, in medie, peste 500 de salariati in cursul exercitiului financiar trebuie sa depuna, odata cu situatiile financiare anuale aferente anului 2019, o declaratie nefinanciara, conform unui act normativ al Ministerului Finantelor Publice (MFP), care se va aplica de la 1 ianuarie 2019.

Ordinul MFP nr. 3.456/2018 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile a fost publicat in Monitorul Oficial si care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019.

„Entitatile care, la data bilantului, depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de salariati in cursul exercitiului financiar includ in raportul administratorilor o declaratie nefinanciara care contine, in masura in care acestea sunt necesare pentru intelegerea dezvoltarii, performantei si pozitiei entitatii si a impactului activitatii sale, informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, inclusiv”, arata documentul precizat.

Astfel, numarul de companii care depun declaratia nefinanciara va creste de la 70, in prezent, la 700.

SUBMIT A COMMENT

Email address not published. Required fields are marked *

Powered by Khore by Showthemes