Uniunea Europeana publica Directiva 2014/95/UE

In data de 15 noiembrie 2014, a fost publicata Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European si a Consiliului UE de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea de informatii nefinanciare si de informatii privind diversitatea de catre anumite intreprinderi si grupuri mari.

Potrivit documentului oficial, incepand din ianuarie 2017, se aplica prevederile ce stabilesc obligativitatea prezentarii de informatii nefinanciare si de informatii privind diversitatea de catre anumite intreprinderi si grupuri mari.

Prezentarea informatiilor trebuie sa se realizeze fie printr-o declaratie nefinanciara, fie printr-un raport separat, care sa fie publicat in maximum 6 luni de la data bilantului.

Declaratia nefinanciara trebuie sa contina:

-o descriere succinta a modului de afaceri al intreprinderii;
-o descriere a politicilor adoptate in legatura cu aspectele de mai sus, inclusiv a procedurilor de diligenta necesara aplicate;
-rezultatele acestor politici;
-principalele riscuri legate de aceste aspecte care rezulta din activitatile intreprinderii, precum si, atunci cand este relevant si proportional, relatiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective si modul in care intreprinderea gestioneaza aceste riscuri;
-indicatori cheie de performanta nefinanciara relevanti pentru activitatea specifica a intreprinderii.

Conform directivei, “auditorii statutari si firmele de audit ar trebui sa verifice doar daca s-a pus la dispozitie declaratia nefinanciara sau raportul separat”.

“Aceasta dispozitie nu ar trebui sa impiedice statele membre sa solicite intreprinderilor si grupurilor, altele decat intreprinderile care fac obiectul prezentei directive, prezentarea de informatii nefinanciare,” precizeaza documentul.

Powered by Khore by Showthemes